buharlaşma ısısı

buharlaşma ısısı İng. evaporation temperature

1. Suyun buharlaşırken çevresinden almış olduğu ısı. 2. Belirli bir miktardaki suyun buharlaşması için gerekli olan ısı.


buharlaşma ısısı İng. latent heat of evaporation

1 mol sıvının, bulunduğu sıcaklıkta 1 mol buhara dönüşmesi için gerekli ısı miktarı. Birimi J/mol’dür.


buharlaşma ısısı

bk. buğulaşma ısısı.


buharlaşma ısısı İng. evaporation heat

1. Suyun buharlaşırken çevresinden almış olduğu ısı. 2. Belirli bir miktardaki suyun buharlaşması için gerekli olan ısı.


buharlaşma ısısı İng. evaporation heat

Bir sıvıyı buhar hâline dönüştürmek için harcanması gerekli olan ısı miktarı.


buharlaşma ısısı için benzer kelimeler


buharlaşma ısısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'ı', 's', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
buharlaşma ısısı kelimesinin tersten yazılışı ısısı amşalrahub diziliminde gösterilir.