bükülme noktası

bükülme noktası İng. inflection point, point of inflection

Bir eğri üzerinde bükeyliğin yön değiştirdiği nokta. Anlamdaş. büküm noktası.


bükülme noktası için benzer kelimeler


bükülme noktası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'k', 'ü', 'l', 'm', 'e', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bükülme noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon emlüküb diziliminde gösterilir.