alçak görüş noktası

alçak görüş noktası İng. low camera view-point

Sinema/TV. Bir alıcının, orta boyda bir insanın omuz düzeyinden aşağıda bulunduğu durum. Yüksek görüş noktasının karşıtı.


alçak görüş noktası için benzer kelimeler


alçak görüş noktası, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
alçak görüş noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon şürög kaçla diziliminde gösterilir.