alıcı görüş noktası

alıcı görüş noktası İng. camera view-point, camera's height

Sinema/TV. Alıcının, orta boylu bir insanın omzunun düzeyine göre bu yükseltide ya da bunun altında, üstünde bulunmasından doğan durumlar.


alıcı görüş noktası için benzer kelimeler


alıcı görüş noktası, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
alıcı görüş noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon şürög ıcıla diziliminde gösterilir.