olağan görüş noktası

olağan görüş noktası İng. normal view-point, eye-level view, level camera (angle, shot)

Sinema/TV. Alıcı merceğinin yerden olağan insan boyu kadar yükseklikte bulunduğu durum.


olağan görüş noktası için benzer kelimeler


olağan görüş noktası, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
olağan görüş noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon şürög nağalo diziliminde gösterilir.