görüş noktası

görüş noktası

bk. alıcı görüş noktası


görüş noktası için benzer kelimeler


görüş noktası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
görüş noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon şürög diziliminde gösterilir.