yüksek görüş noktası

yüksek görüş noktası İng. high camera viewpoint

Sinema/TV. Bir alıcının, orta boyda bir insanın göz düzeyinden yukarıda bulunduğu durum. Alçak görüş noktasının karşıtı.


yüksek görüş noktası için benzer kelimeler


yüksek görüş noktası, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
yüksek görüş noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon şürög kesküy diziliminde gösterilir.