açık görüş

açık görüş

a. Cezaevlerinde yatanlarla yakınlarının belirli günlerde, aralarında herhangi bir fiziksel engel olmaksızın yaptıkları görüşme biçimi.


açık görüş için benzer kelimeler


açık görüş, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', şeklindedir.
açık görüş kelimesinin tersten yazılışı şürög kıça diziliminde gösterilir.