akış noktası

akış noktası İng. yield point

Zorlama - zorlanma eğrisi üzerinde özdegin zorlama etkisiyle kendini bıraktığı nokta.


akış noktası için benzer kelimeler


akış noktası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
akış noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon şıka diziliminde gösterilir.