bulanık ünlü

bulanık ünlü

Bir lehçe veya ağız özelliği olarak iki ünlünün boğumlanma noktaları arasında gidip gelen, boğumlanma niteliği bakımından duruluğunu kaybetmiş olan ünlü: â (bulanık a, a-ı arası): parâlar; gaynânam burdâ galmış, ê (bulanık e, e-i arası): mên (<ben); çergê- «sarmak». î (bulanık ı, ı-a arası): başlîyan. û (bulanık, ü, ü-i arası): geldim ûşde beşde (Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, s. 3, 9). vb.


bulanık ünlü için benzer kelimeler


bulanık ünlü, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'k', ' ', 'ü', 'n', 'l', 'ü', şeklindedir.
bulanık ünlü kelimesinin tersten yazılışı ülnü kınalub diziliminde gösterilir.