açık ünlü

açık ünlü

bk. geniş ünlü.


açık ünlü için benzer kelimeler


açık ünlü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'ü', 'n', 'l', 'ü', şeklindedir.
açık ünlü kelimesinin tersten yazılışı ülnü kıça diziliminde gösterilir.