bağlayıcı ünlü

bağlayıcı ünlü

a. db. Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan ek getirildiğinde kök ile eki birbirine bağlayan ünlü, bağlantı ünlüsü: al-ı-r, aç-ı-l-mak, gec-i-k-mek vb.


bağlayıcı ünlü İng. Connecting vowel

Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan eklerin getirilmesi sırasında kullanılan ve kök ile eki birbirine bağlama görevi yüklenmiş olan ünlü: el-i-m, kol-u-m, baş-ı-n «senin başın», yol-u-n yordam-ı-n «senin yolun yordamın»; al-ı-r, ver-ir-i-m; otur-u-r, gör-ü-r; aç-ı-l; bil-i-n-; yak-ı-n; bil-i-ş-, ac-ı-k-, geç-i-k-; gör-ü-ş-, koş-u-ş-; ak-ı-t-, kork-u-t- vb.


bağlayıcı ünlü için benzer kelimeler


bağlayıcı ünlü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'ü', 'n', 'l', 'ü', şeklindedir.
bağlayıcı ünlü kelimesinin tersten yazılışı ülnü ıcıyalğab diziliminde gösterilir.