alçalan ikiz ünlü

alçalan ikiz ünlü İng. falling diphthong

İkinci ögesi birinciye göre daha dar ve süreksiz olan ikiz ünlü türü: ai, au, ei, üi gibi: nirey [nirei] gezecañ? «nereyi gezeceksin?» vb. Dilimizdeki öyle [öile], ayrı [airı], eyri [eiri], gayrı [gairı], tüy [tüi] gibi kelimelerde y ünsüzü ile biten heceler, y’nin yarı ünlü niteliğinde bir ünsüz olmasından dolayı, söyleniş ve boğumlanma özellikleri bakımından birer ikiz ünlü durumundadır. yavru [yauru], Avrupa [Aurupa] gibi kelimelerdeki v’lerin ses değeri de böyledir. Karşıtı yükselen ikiz ünlü’dür. Buna bk.


alçalan ikiz ünlü için benzer kelimeler


alçalan ikiz ünlü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'ü', 'n', 'l', 'ü', şeklindedir.
alçalan ikiz ünlü kelimesinin tersten yazılışı ülnü ziki nalaçla diziliminde gösterilir.