eşit ikiz ünlü

eşit ikiz ünlü

Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türü. Türkçe aslında ikiz ünlüsü bulunan bir dil olmadığı için, görülen örnekler daha çok iki ünlü arasındaki bir ünsüzün eriyip kaybolması ile oluşmuştur: seyrek rastlanan ve ağızlarda görülen bir ikiz ünlü türüdür: aa, ii, uu: Nev.ağz. yaar<yağar, baa (<bağa), babayi idiñ (<babayiğidin), duun<düğün vb. bk. ikiz ünlü.


eşit ikiz ünlü için benzer kelimeler


eşit ikiz ünlü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'ü', 'n', 'l', 'ü', şeklindedir.
eşit ikiz ünlü kelimesinin tersten yazılışı ülnü ziki tişe diziliminde gösterilir.