yükselen ikiz ünlü

yükselen ikiz ünlü

Birinci ögelerinde ikincilere bakarak daha dar ve süreksiz ünlü bulunan ikiz ünlü türü: ie, ia, io, üo, uo gibi. Karşıtı alçalan ikiz ünlü’dür. bk. ikiz ünlü.


yükselen ikiz ünlü için benzer kelimeler


yükselen ikiz ünlü, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'l', 'e', 'n', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'ü', 'n', 'l', 'ü', şeklindedir.
yükselen ikiz ünlü kelimesinin tersten yazılışı ülnü ziki nelesküy diziliminde gösterilir.