yalancı ikiz ünlü

yalancı ikiz ünlü İng. pseudodiphtong

Gerçek ikiz ünlü olmayıp yarı ünlü niteliğindeki y, v, ğ gibi bazı ünsüzlerin telaffuz sırasında ünlüleşip, yanlarındaki ünlü veya ünlüler ile kaynaşarak aynı nefes baskısı altında boğumlanmasından oluşan ikincil ikiz ünlü türleridir. Türkçede gerçek ikiz ünlü yoktur. Türkiye Türkçesindeki ayrı [ai rı], eğri [ei ri], öyle [öile], ov- [o u-], kov-[ko u-], düğün [düPün], babayiğit [babayiit] gibi ikiz ünlülerin oluşması böyledir. || Aynı durum, Ana Türkçedeki aslî uzun ünlülerin, lehçelerde zamanla uğradıkları ses değişmelerinden oluşan Ana Türkçe yok > Yak. suoh “yok”, Ana Türkçe yol > Yak. suol “yol”, Ana Türkçe beş > Kırg. beiş gibi ikizleşmeler için de söz konusudur. || Genel Türkçede ve Türkiye Türkçesindeki alçalan, yükselen ve eşit ikiz ünlülerin hepsi de bu türlü ses değişmeleri ile oluşmuş ikincil ikiz ünlülerdir. bk. ve krş. ikiz ünlü, alçalan ikiz ünlü, eşit ikiz ünlü, yükselen ikiz ünlü.


yalancı ikiz ünlü için benzer kelimeler


yalancı ikiz ünlü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'a', 'n', 'c', 'ı', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'ü', 'n', 'l', 'ü', şeklindedir.
yalancı ikiz ünlü kelimesinin tersten yazılışı ülnü ziki ıcnalay diziliminde gösterilir.