alçalan ikinlik

alçalan ikinlik

bk. İkinlik.


alçalan ikinlik için benzer kelimeler


alçalan ikinlik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'i', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
alçalan ikinlik kelimesinin tersten yazılışı kilniki nalaçla diziliminde gösterilir.