alçalan ton

alçalan ton Fr. Ton descendant

Yüksekliği baştan beri derece derece azalan hece sesi.


alçalan ton İng. falling tone

Söze anlam incelikleri katmak üzere, bir cümlenin titreşim bakımından birbirinden farklı olarak perdelenen hecelerinde, bir hecenin duygu, düşünce ve anlatım biçimine göre alçalan bir titreşim perdesiyle pes olarak söylenişi. Türkçede basit cümlenin son hecesi alçalan tonla biter: Aslında geç bile kaldìm (T. Buğra, Yalnızlar, s. 54). Doktor «böyle düşünmelìyIm» dedi ve uzandı; divandan fırlayıp kalktı, bütün ışıkları yaktı (gös.e., s. 111-2). Birleşik cümlede ana cümlenin tonu alçalan tondur: onlara bakarsanız, doktor bey sanki alınyazıları ile oynuyor (gös.e. s. 164).


alçalan ton için benzer kelimeler


alçalan ton, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 't', 'o', 'n', şeklindedir.
alçalan ton kelimesinin tersten yazılışı not nalaçla diziliminde gösterilir.