yükselip alçalan vurgu

yükselip alçalan vurgu Fr. accent ascendant -descendant

Yeğinliği azken çoğalıp sonra tekrar azalan vurgu.


yükselip alçalan vurgu için benzer kelimeler


yükselip alçalan vurgu, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'l', 'i', 'p', ' ', 'a', 'l', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'v', 'u', 'r', 'g', 'u', şeklindedir.
yükselip alçalan vurgu kelimesinin tersten yazılışı ugruv nalaçla pilesküy diziliminde gösterilir.