alçalan kertelme

alçalan kertelme Osm. tedric-i habit

bk. kerteleme.


alçalan kertelme için benzer kelimeler


alçalan kertelme, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'k', 'e', 'r', 't', 'e', 'l', 'm', 'e', şeklindedir.
alçalan kertelme kelimesinin tersten yazılışı emletrek nalaçla diziliminde gösterilir.