bulaşma

bulaşma

a. Bulaşmak işi.


bulaşma

Tezek.


bulaşma İng. contamination

Bir mikrobun, hastalığın ya da bir bakteri veya virüsün diğer bir canlıya dağılması. Kontaminasyon.


bulaşma Fr. contamination

İki kelimenin birbiri üzerine olan etîr siyle ortalama bir şeklin meydana çıkması. Anlamamazlık kuruluşu Anlamamaklık ile Anlamazlık şekillerinin bulaşmasından çıkmış sayılabilir. Burada anlamamazltk bir BULAŞMA ŞEKÎL (Forme - contaminée), ötekiler BULAŞAN ŞEKİLLER (Formes contaminantes) durumundadır. Bu olaya KIRMALAŞMA (Croisement) da denir.


bulaşma İng. contamination

Bir bölgede, laboratuarda, insan organizmasında ya da vücudun dış kısımlarında radyoaktif maddenin istem dışı bulunması.


bulaşma Fr. contamination

Yabancı madde etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, kontaminasyon.


bulaşma İng. contamination

1. Yabancı madde etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, kontaminasyon, hlk. arız olma. 2. Yemin doğal yapısında bulunmadığı hâlde işlem sırasında veya daha sonra zehirli maddeler, yabancı ot tohumları, böcek ve diğer yabancı maddelerin yeme karışması. 3. Hasta veya ölmüş hayvanlardan alınan marazi maddelerin veya bu marazi maddelerden elde edilen kültürlerin tesadüfen başka mikroplarla bulaşabilmesi.


bulaşma İng. contamination

Yabancı kayaçların magma içinde katılaşması.


bulaşma için benzer kelimeler


bulaşma, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
bulaşma kelimesinin tersten yazılışı amşalub diziliminde gösterilir.