bulgu derecesi

bulgu derecesi İng. inventiveness

Bulgunun durumunu gösteren kuramsal ölçü.


bulgu derecesi için benzer kelimeler


bulgu derecesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'g', 'u', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bulgu derecesi kelimesinin tersten yazılışı isecered uglub diziliminde gösterilir.