C değeri, C

C değeri, C İng. C value

Haploit kromozomlarda bulunan DNA miktarı.


C değeri, C için benzer kelimeler


C değeri, C, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, C harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', ',', ' ', 'C', şeklindedir.
C değeri, C kelimesinin tersten yazılışı C ,ireğed C diziliminde gösterilir.