asitlik değeri

asitlik değeri İng. acidty

Gıda maddelerinde titrasyonla saptanan ve titrasyonda kullanılan alkalinin normalitesine göre ifade edilen asitlik miktarı, asitlik derecesi, titrasyon asidite, total asitlik, potansiyel asitlik, toplam asitlik.


asitlik değeri için benzer kelimeler


asitlik değeri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 't', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
asitlik değeri kelimesinin tersten yazılışı ireğed kiltisa diziliminde gösterilir.