çarpık zelve

çarpık zelve Fr. Madelung (difformité ou maladie de)

çarpık zelve için benzer kelimeler


çarpık zelve, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'z', 'e', 'l', 'v', 'e', şeklindedir.
çarpık zelve kelimesinin tersten yazılışı evlez kıpraç diziliminde gösterilir.