zelve bağı

zelve bağı

Zelveleri tutturmada kullanılan ip ya da deri parçası.


zelve bağı için benzer kelimeler


zelve bağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'l', 'v', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
zelve bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab evlez diziliminde gösterilir.