zelve

zelve Rum.

a. Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk.


zelve Fr. Radius
zelve

Öküzün boyunduruktan çıkmaması için, boyunduruğa geçirilmiş eğri değnek.


zelve

Öküzün boyunduruktan çıkmaması için boyunduruğa geçirilen eğri değnekler.


zelve

'Sami'nin eşanlamlısı


zelve için benzer kelimeler


zelve, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'l', 'v', 'e', şeklindedir.
zelve kelimesinin tersten yazılışı evlez diziliminde gösterilir.