zelve deliği

zelve deliği

Boyundurukta, zelvelerin geçmesi için açılan delikler.


zelve deliği için benzer kelimeler


zelve deliği, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'l', 'v', 'e', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
zelve deliği kelimesinin tersten yazılışı iğiled evlez diziliminde gösterilir.