cebirsel işlev

cebirsel işlev İng. algebraic function, algebrical function

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve oranlı üst alma işlemlerinin kimilerinin bileşkesiyle oluşturulan işlev. cebirsel izdüşümsel dizge bk. cebirsel ters dizge.


cebirsel işlev için benzer kelimeler


cebirsel işlev, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'b', 'i', 'r', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
cebirsel işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi lesribec diziliminde gösterilir.