cebirsel deyim

cebirsel deyim

a. mat. Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde, bunlara bağlı bir büyüklük ölçüsünü çıkarmak için gerekli işlemleri gösteren ve birbirine cebirsel işaretlerle bağlanan harf ve sayılar bütünü, cebirsel formül, cebirsel ifade.


cebirsel deyim İng. algebraic expression

Yalnızca cebirsel simgeler ve cebirsel işlemler içeren deyim.


cebirsel deyim için benzer kelimeler


cebirsel deyim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'b', 'i', 'r', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'y', 'i', 'm', şeklindedir.
cebirsel deyim kelimesinin tersten yazılışı miyed lesribec diziliminde gösterilir.