çember kanal

çember kanal İng. ring canal

Medüzlerde şemsiyenin kenarlarına paralel olarak uzanan çember biçimindeki kanal, 2. Derisidikenlilerde su kanal sisteminin ağızın çevresini saran bölgesi.


çember kanal için benzer kelimeler


çember kanal, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', şeklindedir.
çember kanal kelimesinin tersten yazılışı lanak rebmeç diziliminde gösterilir.