çevrimsel bütçeleme

çevrimsel bütçeleme İng. cyclical budgeting, counter cyclical budgeting

Dönemler itibariyle bütçe denkliğini öngören bununla birlikte bütçenin her yıl denk olması gerekmediğini, ekonominin genişleme dönemlerinde bütçe fazlası, daralma dönemlerinde ise bütçe açığı politikalarının uygulanabileceğini öneren, Keynesçi yaklaşım doğrultusunda A.H. Hansen tarafından geliştirilen görüş.


çevrimsel bütçeleme için benzer kelimeler


çevrimsel bütçeleme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'ü', 't', 'ç', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
çevrimsel bütçeleme kelimesinin tersten yazılışı emeleçtüb lesmirveç diziliminde gösterilir.