dönemsel bütçeleme kuramı

dönemsel bütçeleme kuramı

bk. çevrimsel bütçeleme


dönemsel bütçeleme kuramı için benzer kelimeler


dönemsel bütçeleme kuramı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'ü', 't', 'ç', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
dönemsel bütçeleme kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk emeleçtüb lesmenöd diziliminde gösterilir.