Planlama-Programlama Bütçeleme Sistemi

Planlama-Programlama Bütçeleme Sistemi İng. Planning-Programming-Budgeting System, PPBS

Kamu hizmeti etkinliğinin sağlanabilmesi için, belirlenen amaçları gerçekleştirebilecek hizmet programları ve bunların alt-program, etkinlik/proje sınıflamasıyla, etkinlik/proje aşamasından başlayarak hizmetlerin fayda maliyet çözümlemelerini yapan ve alternatif programlardan en uygun olanının seçilmesiyle bütçeyle kaynak-hizmet ilişkisi kurularak ödeneklerin hizmetlere tahsisinin sağlandığı ve böylece yapılan harcamaların nedenlerinin ortaya konduğu başlangıçta program bütçe sistemi olarak uygulanan zaman içinde geliştirilerek bugünkü adını alan bütçeleme sistemi.


Planlama-Programlama Bütçeleme Sistemi için benzer kelimeler


Planlama-Programlama Bütçeleme Sistemi, 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'l', 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 'a', '-', 'P', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'B', 'ü', 't', 'ç', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'S', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
Planlama-Programlama Bütçeleme Sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsiS emeleçtüB amalmargorP-amalnalP diziliminde gösterilir.