sıfır tabanlı bütçeleme sistemi

sıfır tabanlı bütçeleme sistemi İng. zero base budgeting system

Her bütçe döneminde geçmiş bütçe hesapları dikkate alınmaksızın, tahsis edilen ödeneklerin ve bütçe tahminlerinin, her yıl yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesini gerektiren bütçe sistemi.


sıfır tabanlı bütçeleme sistemi için benzer kelimeler


sıfır tabanlı bütçeleme sistemi, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'f', 'ı', 'r', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'ü', 't', 'ç', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
sıfır tabanlı bütçeleme sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis emeleçtüb ılnabat rıfıs diziliminde gösterilir.