çift kol

çift kol

a. ask. Aynı yönde ilerleyen, duran veya yürüyen birliklerden ve araçlardan oluşan yan yana iki kol.


çift kol için benzer kelimeler


çift kol, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'k', 'o', 'l', şeklindedir.
çift kol kelimesinin tersten yazılışı lok tfiç diziliminde gösterilir.