ikişerle kol (çift dizi)

ikişerle kol (çift dizi) Alm. Doppelreihe

Yan yana iki diziden oluşan devinim ve yürüyüş düzeni.


ikişerle kol (çift dizi) için benzer kelimeler


ikişerle kol (çift dizi), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'ş', 'e', 'r', 'l', 'e', ' ', 'k', 'o', 'l', ' ', '(', 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', ')', şeklindedir.
ikişerle kol (çift dizi) kelimesinin tersten yazılışı )izid tfiç( lok elreşiki diziliminde gösterilir.