çiftleşme kapasitesi

çiftleşme kapasitesi İng. serving capacity

1. Koçun başarılı biçimde aştığı koyun sayısı. 2. Kısa yetiştiricilik aralığı içinde sürekli yüksek fertilite sağlama.


çiftleşme kapasitesi için benzer kelimeler


çiftleşme kapasitesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 's', 'i', 't', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çiftleşme kapasitesi kelimesinin tersten yazılışı isetisapak emşeltfiç diziliminde gösterilir.