çiftleşme kümesi

çiftleşme kümesi İng. mating swarms

1. Kimi sivrisinek türlerinin akşam alacakaranlıkta sürüler oluşturarak çiftleşmek için dişiyi cezp etmesi. 2. Culicidae ailesindeki türlerin erkeklerinin oluşturduğu topluluk. Örneğin uçuş hâlindeki Aedes, Culex cinsinin erkekleri büyük sürüler hâlinde bulunur ve dişileri beklerler.


çiftleşme kümesi için benzer kelimeler


çiftleşme kümesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çiftleşme kümesi kelimesinin tersten yazılışı isemük emşeltfiç diziliminde gösterilir.