çiftleşme

çiftleşme

a. Çiftleşmek işi.


çiftleşme Fr. Cohabitation
çiftleşme İng. copulation

İki bireyin bir araya gelmesi ve bu sırada eşey hücrelerinin değiş tokuşu; bir hücreli hayvanlarda eşeyli birleşme. Kopulasyon.


çiftleşme Osm. cimâ'

(zooloji)


çiftleşme Osm. ilkah

(botanik, tarım)


çiftleşme İng. copulation

Erkek ve dişi, hayvan veya bitki hücrelerinin birleşmek için bir araya gelmesi, cinsel birleşme, kopulasyon.


çiftleşme Osm. çiftleşme
çiftleşme İng. mating, coitus, copulation

Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopulasyon.


çiftleşme İng. copulation

(anlamdaş kopulasyon), (Lat. Copula = bağ) İki bireyin bir araya gelmesi ve bu sırada eşeylik gözelerinin değiş tokuşu; bir gözeli hayvanlarda eşeysel birleşme.


çiftleşme için benzer kelimeler


çiftleşme, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
çiftleşme kelimesinin tersten yazılışı emşeltfiç diziliminde gösterilir.