çokkatlı üşerleşim

çokkatlı üşerleşim İng. multiple ionization

Yeterli erkede bir eksiciğin çarpımı ile ibir öğecikten birden çok eksicik sökülmesi.


çokkatlı üşerleşim için benzer kelimeler


çokkatlı üşerleşim, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'k', 'a', 't', 'l', 'ı', ' ', 'ü', 'ş', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
çokkatlı üşerleşim kelimesinin tersten yazılışı mişelreşü ıltakkoç diziliminde gösterilir.