çokkatlı kök

çokkatlı kök İng. multiple root

Bir f (x) =0 çok-terimli denklemi için, n > 1 olmak üzere, (…) eşitliği sağlanacak biçimde bir g (x) çokterimlisi varlayan a sayısı, Anlamdaş. katlı kök.


çokkatlı kök için benzer kelimeler


çokkatlı kök, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'k', 'a', 't', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ö', 'k', şeklindedir.
çokkatlı kök kelimesinin tersten yazılışı kök ıltakkoç diziliminde gösterilir.