çokkatlı

çokkatlı İng. multiplet

Toplam dönüsü S = 0,1/2,1, 3/2... olduğundan (2 S + 1) = 1,2,3, 4... katlı çakışıklık gösteren öğecik duru ya da erke düzeyi.


çokkatlı

bk. doğrusal çokluk.


çokkatlı için benzer kelimeler


çokkatlı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'k', 'a', 't', 'l', 'ı', şeklindedir.
çokkatlı kelimesinin tersten yazılışı ıltakkoç diziliminde gösterilir.