çokkatlı titreşki

çokkatlı titreşki İng. multivibrator

Erkesi temel sıklıktan çok üstkat tikel sıklıklar arasında üleşilecek biçimde düzenlenmiş bir tür elektriksel salıragaç.


çokkatlı titreşki için benzer kelimeler


çokkatlı titreşki, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'k', 'a', 't', 'l', 'ı', ' ', 't', 'i', 't', 'r', 'e', 'ş', 'k', 'i', şeklindedir.
çokkatlı titreşki kelimesinin tersten yazılışı ikşertit ıltakkoç diziliminde gösterilir.