çokkatlı alışveriş özeği

çokkatlı alışveriş özeği İng. multilevel shopping center

Genellikle kent özeklerinde yer alan, kimi kez kent özeğinin uzağında da kurulabilen, birbirlerine iner çıkarlarla elektrikli ayakçaklarla ya da yaya çıkılarıyla bağlantılı birden çok düzeyde yerleştirilmiş satış yerlerinin oluşturduğu alışveriş yeri.


çokkatlı alışveriş özeği için benzer kelimeler


çokkatlı alışveriş özeği, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'k', 'a', 't', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'v', 'e', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
çokkatlı alışveriş özeği kelimesinin tersten yazılışı iğezö şirevşıla ıltakkoç diziliminde gösterilir.