çoklu doymamış yağ asidi

çoklu doymamış yağ asidi İng. polyunsaturated fatty acid

Yapısında birden çok çift bağ taşıyan linoleik asit gibi doymamış yağ asidi.


çoklu doymamış yağ asidi için benzer kelimeler


çoklu doymamış yağ asidi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'l', 'u', ' ', 'd', 'o', 'y', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 's', 'i', 'd', 'i', şeklindedir.
çoklu doymamış yağ asidi kelimesinin tersten yazılışı idisa ğay şımamyod ulkoç diziliminde gösterilir.