az doymamış yağ asidi

az doymamış yağ asidi İng. monounsaturated fatty acid

Karbon zincirinde bir çift bağ taşıyan yağ asidi.


az doymamış yağ asidi için benzer kelimeler


az doymamış yağ asidi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', ' ', 'd', 'o', 'y', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 's', 'i', 'd', 'i', şeklindedir.
az doymamış yağ asidi kelimesinin tersten yazılışı idisa ğay şımamyod za diziliminde gösterilir.