dienoik yağ asidi

dienoik yağ asidi İng. dienoic fatty acid

İki çift bağ içeren yağ asidi.


dienoik yağ asidi için benzer kelimeler


dienoik yağ asidi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'e', 'n', 'o', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 's', 'i', 'd', 'i', şeklindedir.
dienoik yağ asidi kelimesinin tersten yazılışı idisa ğay kioneid diziliminde gösterilir.