doymamış yağ asidi

doymamış yağ asidi İng. unsaturated fatty acid

Karbon zincirinde bir ya da birden çok çift bağ bulunan yağ asidi. Ansatüre.


doymamış yağ asidi İng. unsaturated fatty acid

Karbon zincirinde bir veya birden fazla çift bağ bulunan yağ asidi, ansatüre yağ asidi.


doymamış yağ asidi İng. unsaturated fatty acid

Karbon zincirinde bir veya daha fazla yerde iki karbon atomu arasında çift bağ bulunan, oda sıcaklığında sıvı fazda bulunan yağ asidi, doymamış yağ.


doymamış yağ asidi için benzer kelimeler


doymamış yağ asidi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'y', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 's', 'i', 'd', 'i', şeklindedir.
doymamış yağ asidi kelimesinin tersten yazılışı idisa ğay şımamyod diziliminde gösterilir.