çözümsel inceleme

çözümsel inceleme İng. analytical study

1. Zihnin, bir sorunu öğelerine ya da mantıksal bölümlerine ayırarak onun üzerinde belli bir amaca göre çalışması. 2. Bir sorunun çözümü için sürdürülen seçici düşünme yolu. 3. Bir sorunu öğelerine ya da mantıksal bölümlerine ayırma ve bunları ayrıntılarıyle gözden geçirme yöntemine dayalı araştırma; böyle bir araştırmanın yayımlanan sonuçları.


çözümsel inceleme için benzer kelimeler


çözümsel inceleme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'n', 'c', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
çözümsel inceleme kelimesinin tersten yazılışı emelecni lesmüzöç diziliminde gösterilir.